MENU

KOSÉ Corporation

Global

Regional Site

 
HOME > CORPORATE > CORPORATE DATA > Board of Directors & Internal Auditors
 
CORPORATE DATA
 
 
 
Board of Directors & Internal Auditors
Board of Directors and Corporate Auditors (As of June 28, 2007)
Chairman : Yasukiyo Kobayashi
President : Kazutoshi Kobayashi
Managing Directors : Izuo Ikemi
Masaru Enomoto
Shinji Ishikura
Directors : Reijiro Kobayashi
Hideo Kobayashi
Takao Kobayashi
Minoru Miyagi
Yoshikazu Kojima
Corporate Auditors : Yoshiyuki Yoshida
Toshiaki Tsuchiko
Masanori Odakura (External)
Kenichi Fujinawa(External)
Chairman: Yasukiyo Kobayashi
President: Kazutoshi Kobayashi